Enquête Liesdaal Maren-Kessel

Nieuws

Woont u in Maren-Kessel? Dan willen we graag weten welke woonwensen u heeft voor de toekomst. Kernraad Maren-Kessel heeft samen met gemeente Oss een enquête opgezet. Die valt een dezer dagen via de Marsna Katern in de bus. We hopen dat er veel inwoners de enquête invullen! Hoe meer respons, hoe meer de uitkomsten ons zeggen.

U kunt de enquête ook invullen en inleveren (vóór 8 oktober) via onderstaande link:

https://www.survio.com/survey/d/A9L6G6S6C0X2V9Q6G

De gemeente Oss voert regelmatig het Woonwensenonderzoek uit in alle kernen. Dit was voor het laatst in 2019. Nu wil de gemeente alleen voor Maren-Kessel de wensen op het gebied van wonen bij de inwoners peilen. De uitkomst gebruikt de gemeente voor plannen voor woningbouw in Maren-Kessel. Bijvoorbeeld om te bekijken of Liesdaal nog up-to-date is.

Hartelijk dank voor het invullen!

Kernraad Maren-Kessel